Naujos paslaugų bazinės kainos

UAB „Trakų vandenys“ informuoja gyventojus ir įmones, kad nuo 2021 m. balandžio 1 d. įsigalioja Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 03E-274 patvirtintos naujos Bazinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos bei Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. S1E-44 patvirtintas naujas Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis.

Gyventojams:

Rodiklis

Kaina Eurais su PVM

1. Vartotojams, perkantiems paslaugas bute:

1.1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina (Eur/m³):

2,6983

Geriamojo vandens tiekimo

0,9317

Nuotekų tvarkymo centralizuotais tinklais

1,7666

1.2. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis (Eur/butui per mėnesį):

2,0933

2. Vartotojams, perkantiems paslaugas individualiame name:

2.1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina (Eur/m³):

2,6499

Geriamojo vandens tiekimo

0,9075

Nuotekų tvarkymo centralizuotais tinklais

1,7424

2.2. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis (Eur/prietaisui per mėnesį):

1,9239

3. Vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučio namo įvade:

3.1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina (Eur/m³):

2,6136

Geriamojo vandens tiekimo

0,8954

Nuotekų tvarkymo centralizuotais tinklais

1,7182

3.2. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis (Eur/ prietaisui per mėnesį):

8,4337

—————————————————————————————————————————————————–

Įmonėms:

Rodiklis

Kaina Eurais be PVM

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir teikiamą vartotojams ir abonentams bei vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams (Eur/m³):

2,16

Geriamojo vandens tiekimo

0,74

Nuotekų tvarkymo

1,42

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems vandenį, skirtą buities ir komerciniams poreikiams bei vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir teikiamą abonentams (Eur/m³):

2,27

Geriamojo vandens tiekimo

0,85

Nuotekų tvarkymo

1,42

3. Vidutinis geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis (Eur/ prietaisui per mėnesį):

6,38

Mokestis, perskaičiuotas  pagal apskaitos prietaiso skersmenis (D):
D 15 mm

3,06

D 20 mm

3,38

D 25 mm

5,62

D 32 mm

6,94

D 40 mm

9,94

D 50 mm

18,41

D 80 mm

25,47

D100 mm

30,69

D150 mm

39,13

4. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina (Eur/m³)

0,17

I virsu ^