Senųjų Trakų gyventojų žiniai

Gerb. Senųjų Trakų gyventojai,

informuojame, kad užbaigti tinklų klojimo darbai Senuosiuose Trakuose. Darbus atliko rangovas UAB Ekobana pagal rangos sutartį Nr. 2019/7/10-STR „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Senųjų Trakų k., Trakų raj.” Iš viso nutiesta 5,4 km vandentiekio ir 9,1 km nuotekų tinklų. Projektą finansuoja Trakų raj. Savivaldybė ir Europos sąjungos struktūriniai fondai, projektą įgyvendino UAB „Trakų vandenys“, įgyvendinančioji institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Pagal šį projektą ir rangos sutartį, naujų tinklų vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai nutiesti iki sklypų ribų. Būstų tinklų prijungimui prie nutiestų atšakų reikalingas pačių gyventojų sprendimas ir dalyvavimas. Kviečiame gyventojus individualiai kreiptis dėl prijungimo. Kiekvieno būsto savininkas, prie kurio sklypo privestos naujų tinklų atšakos, turi  atlikti sekančius veiksmus:
1. Užpildyti paraišką UAB „Trakų vandenys“ vandens tiekimo ir kanalizavimo prisijungimo sąlygoms gauti. Paraiškos formą surasite čia. Paraišką kartu su sklypo planu ir VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašų kopijas, pateikite paštu adresu Žemaitės g. 17, LT-21142 Varnikų k., Trakų r. sav., arba el. pašto adresu: kanceliarija@old.trakuvandenys.lt .
Pastaba: siekdami skatinti prisijungimą, nusprendėme iki šių metų birželio 1 d. S. Trakų gyventojams/būstų savininkams, prisijungimo sąlygas išduoti nemokamai;
2. Įvykdę prisijungimo sąlygose nurodytas užduotis ir atnaujinę geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sutartį, būsite prisijungę prie naujų vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų.

 Pastabos:
1. Teritorijose, kurios LR teisės aktais nepriskiriamos saugomoms, jei statinio kategorija – „nesudėtingas“ (kaip ir mūsų atveju), pakaks parengti supaprastintą projektą, statybos leidimo gavimas nėra privalomas, darbus vykdyti galima ir ūkio būdu, suderinus su UAB „Trakų vandenys“;
2. Įvadų įrengimo darbus, pateikus individualius prašymus, suderinus darbų kiekį ir kainą, pasirašius prijungimo rangos darbų sutartis, galės atlikti mūsų bendrovė;
3. Gyventojams pageidaujant, mūsų specialistai galės parengti rangos darbų sąmatas (pagal individualius prašymus, juos galėsite pateikti laisva forma paštu adresu Žemaitės g. 17, LT-21142 Varnikų k., Trakų r. sav., arba el. paštu adresu: kanceliarija@old.trakuvandenys.lt). Jei darbai pagal mūsų parengtas sąmatas bus atliekami UAB „Trakų vandenys“ pajėgumais, už sąmatą papildomai mokėti nereikės (sąmatos parengimo kaina bus išskaičiuota iš darbų kainos);
4. Gyventojams, turintiems finansinių sunkumų mes galime atlikti prijungimo darbus, o apmokėti už juos, šalių susitarimu, galėsite išdalinę sumą per sutartą laikotarpį.

Jei turite daugiau klausimų dėl šio pranešimo, rašykite mums el.paštuprojektai@old.trakuvandenys.lt
arba  skambinkite telefonu: stacionarus tel. 8-528 52793; mob.+370 633 00241.

UAB „Trakų vandenys“ administracija

*Karantino sąlygomis aptarnavimą vykdome TIK NUOTOLINIU BŪDU.

I virsu ^