Akcininkai ir valdyba

Akcijų klasė – paprastos vardinės
Akcijų kiekis – 43479 vnt.
Akcijos nominali vertė – 100,00 €.
Visų akcijų savininkas – Trakų rajono savivaldybė

 

UAB „Trakų vandenys“ valdyba:

Valdybos pirmininkė:
Danė Rudelienė
Trakų rajono savivaldybės administracijos valdymo, finansų ir ekonomikos specialistė

Nariai:
Anželika Geiciūnienė
Trakų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė

Kęstutis Vasiliauskas
nepriklausomas valdybos narys

Virginijus Jakubonis
nepriklausomas valdybos narys

Andrius Petraitis
nepriklausomas valdybos narys

UAB „Trakų vandenys“ valdybos darbo reglamentas

Į viršų ^