Veiklos ataskaitos

UAB „Trakų vandenys“ metinė veiklos ataskaita už 2019 m.

1. Metinis pranešimas
2. Aiškinamasis raštas
3. Finansinės ataskaitos
4. Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas
5. Audito ataskaita
6. Auditoriaus išvada
7. Metinė reguliuojamosios veiklos ataskaita pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašą
8. Auditoriaus išvada pagal VERT reikalavimus 1 dalis; 2 dalis
9. Informacijos atitikimo patvirtinimas

UAB „Trakų vandenys“ vandens naudojimo apskaitos ataskaita už 2019 m.

 

UAB „Trakų vandenys“ metinė veiklos ataskaita už 2018 m.

1. Metinis pranešimas
2. Aiškinamasis raštas
3. Finansinės ataskaitos
4. Audito ataskaita
5. Auditoriaus išvada
6. Metinė atskaitomybė pagal vandens kainų nustatymo metodiką
7. Auditoriaus išvada pagal VKEKK metodikos reikalavimus
8. Informacijos atitikimo patvirtinimas

UAB „Trakų vandenys“ vandens naudojimo apskaitos ataskaita už 2018 m.
UAB „Trakų vandenys“ nuotekų tvarkymo apskaitos ataskaita už 2018 m.

 

UAB „Trakų vandenys“ metinė veiklos ataskaita už 2017 m.

1. Metinis pranešimas
2. Aiškinamasis raštas
3. Finansinės ataskaitos
4. Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas
5. Audito ataskaita
6. Auditoriaus išvada
7. Metinė atskaitomybė pagal vandens kainų nustatymo metodiką
8. Informacijos atitikimo patvirtinimas

UAB „Trakų vandenys“ vandens naudojimo apskaitos ataskaita už 2017 m.

 

UAB „Trakų vandenys“ metinė veiklos ataskaita už 2016 m.

1. Metinis pranešimas
2. Aiškinamasis raštas
3. Finansinės ataskaitos
4. Audito ataskaita
5. Audito išvada

UAB „Trakų vandenys“ vandens naudojimo apskaitos ataskaita už 2016 m.

 

UAB „Trakų vandenys“ metinė veiklos ataskaita už 2015 m.

1. Metinis pranešimas
2. Aiškinamasis raštas
3. Balansas
4. Pelno – nuostolių ataskaita
5. Pinigų srautų ataskaita
6. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
7. Auditoriaus išvada

UAB „Trakų vandenys“ vandens naudojimo apskaitos ataskaita už 2015 m.

 

UAB „Trakų vandenys“ metinė veiklos ataskaita už 2014 m.

1. Aiškinamasis raštas
2. Balansas
3. Pelno – nuostolių ataskaita
4. Pinigų srautų ataskaita
5. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
6. Metinis pranešimas
7. Auditoriaus išvada
8. Audito ataskaita

UAB „Trakų vandenys“ vandens naudojimo apskaitos ataskaita už 2014 m.

 

UAB „Trakų vandenys“ metinė veiklos ataskaita už 2013 m.
1. Aiškinamasis raštas
2. Metinis pranešimas
3. Audito išvada
4. Audito ataskaita
5. Finansinių ataskaitų rinkinio formos

UAB „Trakų vandenys“ vandens naudojimo apskaitos ataskaita už 2013 m.

 

Į viršų ^