Kainos

nuo 2021 m. balandžio 1 d. įsigalioja Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-274 patvirtintos naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų paslaugų bazinės kainos, kurias pateikiame vartotojams Eur be PVM:

ĮMONĖMS

Kaina nuo
2021-04-01

Kaina iki
2021-04-01

 

1.Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir teikiamą vartotojams ir abonentams bei vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams (Eur/m³):

2,16

1,80

                                            -       Geriamojo vandens tiekimo

0,74

0,56

                                            -       Nuotekų tvarkymo

1,42

1,24

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems vandenį, skirtą buities ir komerciniams poreikiams bei vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir teikiamą abonentams (Eur/m³):

2,27

1,94

                                            -       Geriamojo vandens tiekimo

0,85

0,70

                                            -       Nuotekų tvarkymo

1,42

1,24

6,38

4,82

3. Vidutinis geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis (Eur/ prietaisui per mėnesį):
Mokestis, perskaičiuotas  pagal apskaitos prietaiso skersmenis (D):

D 15 mm. -

3,06

2,30

D 20 mm. –

3,38

2,54

D 25 mm. –

5,62

4,22

D 32 mm. –

6,94

5,21

D 40 mm. –

9,94

7,47

D 50 mm. –

18,41

13,83

D 80 mm. –

25,47

19,13

D100 mm. -

30,69

23,05

D150 mm. -

39,13

29,39

 4. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina (Eur/m³)

0,17

x

Į viršų ^