Naujienos

2013-01-16 Vartotojų dėmesiui

Dėl įvykusių avarijų vandentiekio tinkluose Trakuose Birutės gatvėje ir Lentvaryje Naujosios Sodybos gatvėje
geriamo vandens tiekimas yra dalinai apribotas. UAB „Trakų vandenys“ ėmėsi visų priemonių skubiam
avarijų likvidavimui ir geriamo vandens tiekimo atstatymui.
Atsiprašome už nepatogumus.

Administracija

2013.01.17 – abi avarijos likviduotos

Plačiau >

2012-11-30 Informacija apie sudarytą sutartį

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Trakų vandenys“, 281523640
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Birutės g.  27, LT-21114 Trakai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: Evelina Kriščiūnienė, tel. 852852793, mob. tel. 865674293, faks. 852855581, el. paštas juristas@old.trakuvandenys.lt, http://www.old.trakuvandenys.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 124490

Plačiau >

2012-10-31 Informacija apie sudarytą sutartį

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Trakų vandenys“, 281523640
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Birutės g.  27, LT-21114 Trakai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo kontaktams: Pavel Žeromskij, tel. 8528 52793, mob. tel. 8 699 84820, faks. 8 528 55581, el. paštas projektai@old.trakuvandenys.lt, http://www.old.trakuvandenys.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 118099

Plačiau >

2012-10-29 Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Trakų vandenys“, 281523640
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Birutės g.  27, LT-21114 Trakai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: Pavel Žeromskij, tel. 8528 52793, mob. tel. 8699-84820, faks. 8528 55581, el. paštas projektai@old.trakuvandenys.lt,  http://www.old.trakuvandenys.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 124490

Plačiau >

2012-10-22 Informacija apie sudarytą sutartį

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Trakų vandenys“, 281523640
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Birutės g.  27, LT-21114 Trakai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: Pavel Žeromskij, tel. 8 699 84820, faks. 8 528 55581, el. paštas projektai@old.trakuvandenys.lt, interneto adresas http://www.old.trakuvandenys.lt/
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 120940

Plačiau >

2012-10-10 Geriamojo vandens vamzdyno valymo darbai

Mieli Trakų miesto gyventojai bei įstaigų ir organizacijų darbuotojai,

Visi žinome, kad Trakų miestui vanduo tiekiamas vandentiekio vamzdynu, kuris įrengtas maždaug prieš 50 metų, todėl turime problemų su vandens kokybe, kuri itin pablogėja avarijų metu. Vanduo Varnikų vandenvietėje, iš kurios jis tiekiamas miestui, atitinka visus geriamajam vandeniui keliamus reikalavimus, tačiau iki vartotojo jam tenka nueiti ilgą kelią nekokybiškais, jau susidėvėjusiais ir surūdijusiais vamzdynais. Taigi, jo kokybė pablogėja kelis kartus.
UAB „Trakų vandenys“, siekdama pagerinti geriamojo vandens kokybę, nuo 2012 m. spalio 15 dienos etapais (atskiromis gatvėmis) pradės valyti vamzdynus. Darbai bus atliekami naktį, nenorint sukelti didelių nepatogumų mūsų vartotojams. Jei  tokių nepatogumų vis tiktai pasitaikytų, prašome vartotojų supratimo. Apie vykdomų darbų eigą ir grafiką vartotojai bus informuoti papildomai.

Plačiau >

2012-08-08 Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį – 11.801.375,63 Lt. su PVM

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Trakų vandenys“, 281523640;
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Birutės g. 27, LT-21114 Trakai;
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: projektų vadovas Pavel Žeromskij, telefonas 8 699 84820, faksas 8 528 55581, el. paštas projektai@old.trakuvandenys.lt, interneto adresas (URL): http://www.old.trakuvandenys.lt/;
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris : 120940.

Plačiau >

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį – 4.678.764,39 Lt. su PVM

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Trakų vandenys“, 281523640;
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Birutės g. 27, LT-21114 Trakai;
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: projektų vadovas Pavel Žeromskij, telefonas 8 699 84820, faksas 8 528 55581, el. paštas projektai@old.trakuvandenys.lt, interneto adresas (URL): http://www.old.trakuvandenys.lt/;
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 118099.

Plačiau >

2012-07-19 Kariotiškėse jau veikia nauji vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginiai


Kariotiškių kaimo gyventojai iki šiol vartojo vandenį, kuriame esančios geležies kiekis keletą kartų viršijo leistinas normas. Kaimo plėtros programa suteikė galimybę pagerinti kaimo vietovių gyventojų gyvenimo sąlygas.

2011m. gruodžio 15 d. pasirašyta trišalė Vietos projekto vykdymo sutartis tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, Trakų krašto vietos veiklos grupės ir UAB „Trakų vandenys“. Vandens gerinimo įrenginių Kariotiškių kaime projektas pradėtas įgyvendinti2011 m. kovo 7 d.

Projekto “Vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginiai Kariotiškių gyvenvietėje“ tikslas yra pagerinti vandens kokybę Kariotiškių kaime, kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėje, kadangi vandens kokybė tiesiogiai įtakoja žmonių gyvenimo sąlygas, kurios apima ekonominius, socialinius, kultūrinius ir kt. gerovės užtikrinimo veiksnius.

Plačiau >

2012-06-04 Rūdiškių miesto gyventojai jau turi naujus nuotekų valymo įrenginius

 

 

 

UAB „Trakų vandenys“ sėkmingai įgyvendina savo šūkį – Laikas mąstyti europietiškai: suteikime naują gyvenimo kokybę sau ir išsaugokime sveiką aplinką vaikams!”

Š. m. gegužės 30 d. iškilmingai atidarytas dar vienas pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos biudžeto  ir Trakų rajono savivaldybės lėšomis bendrai finansuojamo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“ objektas – Rūdiškių nuotekų valymo įrenginiai.

Iškilmingame atidaryme dalyvavę Trakų rajono savivaldybės, rangovų ir UAB „Trakų vandenys“ atstovai, apžiūrėję objektą ir įvertinę bendras pastangas, džiaugėsi, kad prie kraštovaizdžio puikiai derantis modernus statinys suteiks Rūdiškių gyventojams galimybę saugoti savo gyvenamąją aplinką ir išleisti septyniskart geriau išvalytas nuotekas (projektinis nuotekų išvalymo lygis: BDS5 – iki 94,4%,  Nbend – iki 71,8%, Pbend – iki 87,5%).

Be Rūdiškių nuotekų valymo įrenginių vykdant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“ pastatyti vandens gerinimo įrenginiai Varnikuose ir Trakuose, Lentvaryje bei Rūdiškėse nutiesta ~ 25 km naujų vandentiekio tinklų, ~37 km naujų nuotekų tinklų ir rekonstruota 0,37 km nuotekų tinklų bei įsigytas traktorius su puspriekabe dumblo vežimui. Įvykdžius šią vandentvarkos ūkio plėtrą sudaryta galimybė prie nuotekų tinklų prisijunti 3440 gyventojams, prie vandentiekio tinklų – 1405 gyventojams.

 

 

 

 

 

Plačiau >